AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Aanvragen van onderwijscheques – onderwijspremie bij het Sociaal Infopunt – Sociaal Huis – Kerkstraat 155 - tel.: 050 43 12 43

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Bookmark and Share

Onderwijscheques worden toegekend aan

 • de ouder bij wie het schoolgaande kind gedomicilieerd is (voor het kleuter- tot en met het secundair onderwijs).

Voorwaarden

 • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.

 • Eén van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT).

Nuttige info

 • De cheques worden aan de begunstigde bezorgd tegen een contante betaling van € 2,00 per cheque.

 • De waarde van elke cheque bedraagt € 10,00.

 • Op iedere onderwijscheque staat de naam van de leerling.

 • Het gebruik van deze cheques is strikt persoonsgebonden.

 • De onderwijscheques gelden voor het ganse schooljaar (30 juni).

 • Niet-gebruikte cheques kunnen niet ingewisseld worden.

Aantal cheques

Aantal cheques

Waarde van één cheque

Totale waarde

Tussenkomst begunstigde

Tussenkomst O.C.M.W

Kleuter onderwijs

4

€ 10

€ 40

€ 8

€ 32

Lager onderwijs

6

€ 10

€ 60

€ 12

€ 48

Eerste graad secundaire onderwijs

10

€ 10

€ 100

€ 20

€ 80

Tweede en derde graad secundair onderwijs

12

€ 10

€ 120

€ 24

€ 96

Meebrengen

 • Een recent attest (geldend voor het jaar van de aanvraag) van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (elk jaar te vernieuwen).

 • Inschrijvingsbewijs instelling van het nieuwe schooljaar

Onderwijspremies worden toegekend aan

 • Studenten hoger onderwijs: ontvangen deze premie tot zij 1 einddiploma behalen en dit ongeacht de leeftijd.

 • Deelnemers Tweedekansonderwijs: ontvangen deze premie tot zij 1 einddiploma secundair onderwijs behalen en dit ongeacht de leeftijd.

 • Bissers kunnen van deze premie genieten op voorwaarde dat ze ingeschreven waren voor de examens van het voorafgaande schooljaar.

 • Wie in het hoger onderwijs ongeacht de studierichting trist of meer, ontvangt voor dat jaar/die jaren geen premie.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.

 • Eén van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT).

Bedrag

 • Studenten hoger onderwijs en deelnemers Tweedekansonderwijs ontvangen per schooljaar een tegemoetkoming van € 250,00 en ditwordt overgemaaktop de bankrekening van de student.

 • De onderwijspremie wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

Aanvragen

De onderwijscheques en de tegemoetkomingen voor de student hoger onderwijs en de deelnemer Tweedekansonderwijs kunnen voor het komende schooljaar tussen 1 juni van het huidige jaar en 31 mei van het volgend jaar aangevraagd worden aan de balie van het Sociaal Infopunt.

De onderwijscheques en de tegemoetkoming voor de student hoger onderwijs en Tweedekansonderwijs gelden voor de periode van 1 september van het huidige jaar tot 30 juni van het volgende jaar en kunnen slecht 1x per schooljaar worden aangevraagd.

Meebrengen

 • Een recent attest (geldend voor het jaar van de aanvraag) van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (elk jaar te vernieuwen).

 • Inschrijvingsbewijs instelling : school/Unief/ Hogeschool of 2e kansonderwijsinstelling.

Openingsuren Sociaal Infopunt

Elke werkdag van 8.30u tot 12.00u en op donderdag ook van 13.30u tot 16.00u

terug naar home