AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Veelgestelde vragen

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Bookmark and Share

Op deze pagina heeft het Sociaal Huis je duidelijke, beknopte en concrete antwoorden op tal van vragen. De teksten lichten soms vrij ingewikkelde regelgeving toe. De informatie is bedoeld om je te helpen, het is geen wettelijke basis om je rechten te doen gelden. Daartoe dien je de wetteksten en de reglementen te raadplegen.

Gezondheid

Geconventioneerd geneesheer
Wat is een geconventioneerd geneesheer? Heeft een niet-geconventioneerd geneesheer andere tarieven? Hoe weet ik of mijn geneesheer geconventioneerd is?

Medische honoraria
Wat is het verschil tussen een huisarts en een specialist? Hebben ze verschillende tarieven?

Medisch dossier
Heb ik een medisch dossier? Wie heeft dat in zijn bezit? Kan ik het raadplegen? Kan het aan anderen worden overgedragen?

Terugbetaling medische kosten
Ik ga naar de dokter en naar de apotheker. Meestal wordt slechts een deel van mijn kosten terugbetaald. Waarom?

Verzekering geneeskundige verzorging
Moet ik me aansluiten bij een ziekenfonds om terugbetaling van mijn medische kosten te genieten?

Verhoogde tegemoetkoming en OMNIO-statuut
Mijn financiële middelen zijn beperkt. Daarom vallen medische uitgaven me erg zwaar. Kan ik speciale hulp krijgen?

Maximumfactuur
Ik lijd aan een ernstige, langdurige of chronische ziekte. Mijn medische kosten lopen hoog op. Wie gaat dat betalen?

Handicap en tegemoetkomingen
Ik heb een handicap en moet bijkomende kosten dragen. Heb ik recht op financiële hulp?

Gebruik van geneesmiddelen
Wat zijn de nadelen van het ongepast of overmatig gebruik van geneesmiddelen, meer bepaald antibiotica, slaapmiddelen, kalmeermiddelen of antidepressiva?

Verslaving
Ik ben verslaafd aan tabak, alcohol of drugs. Waar kan ik terecht voor begeleiding of ondersteuning?

Tabak en passief roken
Wat is passief roken? Waar is het verboden te roken? Op welke hulp kan ik een beroep doen om te stoppen met roken?

Griep
Welke soorten griep bestaan er? Moet ik me laten vaccineren?

Noodoproepen
Wanneer mag ik het Europees noodnummer 112 bellen? Welke informatie moet ik geven? Welke zijn de andere nooddiensten?

Orgaandonatie
Mag men sommige organen of weefsels van mijn lichaam wegnemen na mijn overlijden ?
Hoe kan ik laten weten wat ik wil in verband met orgaandonatie ?

Levenseinde
Ik ben op het einde van mijn leven. Kan ik mijn wensen op het vlak van de medische behandeling te kennen geven? Kan ik euthanasie aanvragen?

Patiëntenbemiddeling
Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van de zorgen die ik heb ontvangen en kan er niet over praten met de persoon die mij heeft verzorgd. Bij wie kan ik terecht?

Zelfmoord
Hoe moet ik omgaan met iemand met zelfmoordneigingen? Op welke signalen moet ik letten? Bestaan er hulp- en preventiediensten?

Aidstest
Wanneer een aidstest laten uitvoeren? Hoeveel kost dat? Is het resultaat vertrouwelijk?

Anticonceptie
Welke zijn de belangrijkste voorbehoedsmiddelen? Beschermt het condoom tegen aids? Waar kan ik terecht?

Vrijwillige zwangerschapsafbreking
Ik ben zwanger en wil in principe mijn kind niet houden. Wat moet ik doen? Met wie kan ik praten? Waar kan ik terecht voor een abortus?

Gezond eten
Moet ik een streng dieet volgen om gezond te leven? Hoe kan ik gezond eten? Waar moet ik op letten in de keuken?

Huisvesting

Huurcontract voor een hoofdverblijfplaats
Ik wil een woning huren. Welke huurcontracten zijn mogelijk? Wat zijn de opzegtermijnen?

Indexering en herziening van de huurprijs
Hoe en wanneer mag men mijn huurprijs indexeren? Wat is een herziening van de huurprijs?

Verhuizing en adreswijziging
Ik verhuis. Welke formaliteiten moet ik vervullen?

Aankoop van onroerend goed
Ik wil een onroerend goed kopen. Welke formaliteiten moet ik vervullen? Welke kosten, belastingen en heffingen zijn aan deze aankoop verbonden?

Onroerende voorheffing
Wat is het verschil tussen het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing? Hoe wordt het kadastraal inkomen bepaald? Wanneer moet ik onroerende voorheffing betalen en wat is het tarief?

Diefstal- en brandpreventie
Hoe kan ik mijn woning beveiligen tegen inbraak en brand? Welke uitgaven om mijn woning te beveiligen komen in aanmerking voor belastingvermindering?

Investeren in energiebesparing
Heb ik recht op een belastingvermindering en premies als ik in mijn woning werken laat uitvoeren om energie te besparen? Bestaat er nog andere financiële hulp ?

Aannemer en werken
Ik moet een aannemer kiezen. Ik ben niet tevreden over het werk dat een aannemer heeft uitgevoerd. Tot wie moet ik mij wenden?

Veiligheidscoördinatie op de werf
Ik laat een woning bouwen of renoveren. Moet ik een beroep doen op een veiligheidscoördinator?

Werkgelegenheid en arbeid

Jobstudent
Ik ben student en ik wil wat geld verdienen. Vanaf welke leeftijd en onder welke voorwaarden mag ik werken als werknemer?

Eerste job
Ik zoek een eerste job. Wat moet ik allemaal doen? Bestaan er instanties die mij helpen een job te vinden?

Tewerkstellingsmaatregelen
Ik zoek werk. Hoe kan ik voordeel halen uit tewerkstellingsmaatregelen? Ik wil voor de eerste maal een werknemer aanwerven. Welke maatregelen kunnen mij helpen?

Uitzendarbeid
Wat is uitzendarbeid? Welke rechten en plichten heb ik als uitzendkracht?

Werkloosheid
Wanneer heb ik recht op een werkloosheidsuitkering? Waar kan ik terecht voor het aanvragen van een uitkering? Wat is het verschil tussen volledige werkloosheid en tijdelijke werkloosheid?

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)? Welke stappen moet ik ondernemen?

Zelfstandige worden en een bedrijf starten
Ik wil zelfstandige worden en/of mijn eigen bedrijf opstarten. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen en welke stappen moet ik ondernemen?

Ambtenaar
Ik wil ambtenaar worden. Wat moet ik doen?

Werken of studeren in het buitenland
Hoe ga je te werk om in het buitenland een job te vinden of te studeren? Welke zijn de administratieve stappen die je moet ondernemen?

Loon en vakantiegeld
Op welk loon heb ik recht? Wanneer moet het betaald worden? Hoe bereken ik het nettoloon op basis van een bepaald brutoloon? Op hoeveel vakantiedagen heb ik elk jaar recht? Hoe bereken ik mijn vakantiegeld?

Discriminatie en diversiteit
Ik ben het slachtoffer van discriminatie wegens mijn nationaliteit, huidskleur, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging, leeftijd, handicap, ... Kan ik klacht indienen? Waar kan ik terecht?

Welzijn op het werk
Op welke manier en door wie wordt mijn gezondheid en veiligheid op het werk beschermd? Bij wie kan ik terecht?

Tijdskrediet en verloven
Hoe kan ik mijn privé-leven beter afstemmen op mijn beroepsleven? Wat is tijdskrediet? Op welke soorten verlof heb ik recht als werknemer?

Opzegging en ontslag
Ik ben zopas ontslagen. Welke rechten heb ik? Welke stappen moet ik ondernemen? Bij wie kan ik terecht?

Einde van de loopbaan
Ik ben einde loopbaan en wil mijn arbeidsduur verminderen. Wat moet ik doen? Ik ben ontslagen. Heb ik recht op stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Wat met outplacement? Zijn er maatregelen die mij als 'oudere' werkloze kunnen helpen bij mijn zoektocht naar werk?

Mobiliteit

Zwakke weggebruikers
Wat is een zwakke weggebruiker? Hoe word ik als zwakke weggebruiker beschermd in het verkeer? Word ik vergoed bij een ongeval?

Openbaar vervoer
Wie kan gratis reizen met het openbaar vervoer? Hoe kan ik korting krijgen?

Vervoerkosten
Is mijn werkgever verplicht bij te dragen in de kosten van mijn woon-werkverkeer?

Veiligheid van kinderen
Ik vervoer kinderen met mijn auto. Moet ik ze vastmaken?

Rijbewijs
Ik wil mijn rijbewijs halen. Wanneer en hoe kan ik dat?

Zuinige wagens
Bestaan er auto's die minder brandstof verbruiken en minder koolstofdioxide (CO2) uitstoten? Hoe herken ik ze?

Tweedehandsauto
Ik ga een tweedehandsauto kopen. Waar moet ik op letten?

Autoverzekering
Is de autoverzekering verplicht? Wat moet deze in elk geval dekken? Wat kan ik doen als geen enkele verzekeringsmaatschappij mij wil verzekeren? Waar kan ik terecht met problemen?

Belastingen op een voertuig
Welke belastingen moet ik betalen bij aankoop, inschrijving en gebruik van een voertuig in België?

Inschrijving
Wat moet ik doen om mijn voertuig in te schrijven?

Autokeuring
Wanneer moet ik mijn voertuig laten keuren? Welke onderdelen keurt men?

Leefmilieu

Biodiversiteit
Wat is biodiversiteit? Hoe kan de biodiversiteit worden beschermd? Wat kan je doen als consument?

Klimaatverandering
Wat ligt aan de basis van de huidige klimaatverandering? Wat is het broeikaseffect? Hoe wordt het bestreden? Hoe kan ik mijn steentje bijdragen tot die inspanning?

Energiebesparing
Ik wil mijn verbruik van gas, stookolie en elektriciteit verminderen. Wat moet ik doen?

Milieukeurmerken
Ik wil ecologische en/of biologische producten verbruiken.
Geven gelabelde producten een garantie?

Etikettering van chemische producten
Waarop moet ik letten als ik chemische producten gebruik? Wat betekenen de symbolen op de etiketten? Wat moet ik doen bij een ongeval?

Radiogolven en gsm-gebruik
Hebben de radiogolven van gsm-toestellen en –antennes een invloed op mijn gezondheid? Welke voorzorgen neemt de overheid?

Wonen in de buurt van hoogspanningslijnen
Ik woon vlakbij een hoogspanningslijn. Is dit schadelijk voor de gezondheid? Welke normen gelden in België?

Kwaliteit van het leidingwater
Is kraantjeswater van goede kwaliteit? Welke controles zijn er? Hoe bespaar ik water?
Hoe kan ik de goede waterkwaliteit behouden?

Pesticiden
Ik wil mijn planten, groenten en fruit behandelen. Is het gebruik van pesticiden gereglementeerd en wordt het gecontroleerd?

Dierenwelzijn
Ik houd dieren. Waar vind ik informatie over de wetgeving? Bij welke instantie kan ik inbreuken melden?

Familie

Huwelijk
Ik ga trouwen. Welke formaliteiten moet ik vervullen? Hoe beheer ik mijn vermogen? Heb ik een huwelijkscontract nodig?

Wettelijk samenwonen
Ik ga wettelijk samenwonen. Wat is wettelijk samenwonen? Wat is het samenlevingscontract en wat houdt het in? Welke formaliteiten moet ik vervullen?

Kinderbijslag en kraamgeld
Hoe krijg ik kinderbijslag? Heb ik recht op kinderbijslag? Wat is het bedrag per kind? Tot wie wend ik me?

Verlof voor kinderopvang
Ik ben werknemer en zwanger. Hoeveel zwangerschapsverlof kan ik krijgen? Kan ik na mijn bevalling meer tijd aan mijn kind besteden? Heeft de vader ook recht op verlof? Heb ik in geval van adoptie ook recht op verlof?

Adoptie
Ik wil een kind adopteren. Wat zijn de voorwaarden? Welke zijn de stappen?

Familiale polis
Moet ik een familiale polis sluiten? Wat dekt hij? Tot wie moet ik mij wenden?

Hulp in huis
Ik wil mij laten helpen bij huishoudelijk werk, klussen in huis of de opvang van de kinderen. Hoe vind ik iemand?

Echtscheidingsprocedures
Ik wil scheiden. Wat zijn de mogelijke echtscheidingsprocedures? Waar kan ik terecht?

Scheiding en kinderen
Hoe wordt bij een scheiding de uitoefening van het ouderlijk gezag, het verblijf van de kinderen en de onderhoudsbijdragen geregeld? Wie kan het recht op persoonlijk contact uitoefenen?

Internationale kinderontvoering door een ouder
Ik krijg geen contact met mijn kind dat in het buitenland woont. Mijn kind werd naar het buitenland ontvoerd door de andere ouder. Wat kan ik doen?

Kindermishandeling
Ik ben ongerust over een kind en denk aan mishandeling of misbruik. Ik maak me zorgen over de houding van een volwassene tegenover een kind. Wat moet ik doen?

Consumentenbescherming

Voedselveiligheid
Kan ik gerust zijn in wat ik eet? Bestaat er controle op de voedselketen?

Veiligheid van niet-voedingsproducten
Wanneer is een product veilig? Bestaan er normen waaraan producten moeten voldoen? En hoe zit het met speelgoed?

Online kopen
Ik koop online. Welke informatie moet de verkoper me verstrekken?

Geneesmiddelen kopen via internet
Waar moet je op letten als je geneesmiddelen via internet koopt?

Publicitaire elektronische post
Mag men mij reclame sturen via elektronische post?

Consumentenbedrog
Hoe kan ik mij als consument beschermen tegen mogelijk bedrog? Hoe kan ik het herkennen? Waar moet ik vooral op letten?

Bestelling van een goed
Ik heb problemen met een consumptiegoed (bv. frigo, bed, gsm ...) dat ik heb besteld. Het goed wordt niet geleverd of het geleverde goed stemt niet overeen met mijn bestelling. Tot wie moet ik mij wenden?

Schulden en overmatige schuldenlast
Ik heb schulden die ik niet kan betalen. Hoe groot is het risico dat beslag wordt gelegd op mijn bezittingen of mijn loon? Hoe kan ik dat vermijden? Word ik geregistreerd als wanbetaler?

Rechten van vliegtuigpassagiers
Wat kan ik doen in geval van instapweigering, annulering of belangrijke vertraging van een vlucht?

Justitie

Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling
Wat is bemiddeling? Hoe verloopt vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling? Kan bemiddeling een gerechtelijke procedure vervangen?

Administratieve beslissing
Ik ben het niet eens met een administratieve beslissing. Over welke rechtsmiddelen beschik ik?

Juridische bijstand
Ik heb nood aan juridisch advies. Waar kan ik terecht? Onder welke voorwaarden kan ik juridische bijstand genieten?

Gerechtsdeurwaarder
Welke opdrachten kan ik aan een gerechtsdeurwaarder toevertrouwen?

Geschillen met de buren
Ik heb problemen met een buur. Is een bemiddeling mogelijk? Hoe moet ik een gerechtelijke procedure beginnen?

Wapens
Ik heb een wapen. Mag dat? Welke zijn de verschillende wapencategorieën?

Slachtoffer van diefstal en geweld
Ik ben het slachtoffer van een diefstal en/of geweld. Wat staat mij te doen? Kan ik specifieke hulp krijgen?

Jeugddelinquentie
Welke beslissingen kan het gerecht nemen ten opzichte van een minderjarige delinquent?

Getuige in een strafzaak
Ik ben getuige van een misdrijf. Wat moet ik doen? Ben ik verplicht om te verschijnen wanneer ik word opgeroepen om te getuigen?

Strafrechtelijke veroordeling
Ik ben veroordeeld door een politierechtbank, door een correctionele rechtbank of door het hof van assisen. Welke straffen kunnen mij worden opgelegd?

Gevangenis
Ik zit in de gevangenis. Heb ik rechten? Hoe breng ik mijn dagen door? Kom ik in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan het slachtoffer zich hiertegen verzetten?

Pensioen

Pensioenleeftijd
Op welke leeftijd kan ik mijn rustpensioen nemen? En mijn vervroegd pensioen?

Pensioenbonus
Heb ik recht op een pensioenbonus?

Pensioenberekening
Hoe wordt het bedrag van mijn pensioen berekend?

Betwisting van het pensioen
Ik ben het niet eens met de berekening van mijn pensioen. Tot wie moet ik me wenden?

Uitbetaling van het pensioen
Hoe en door wie wordt mijn pensioen uitbetaald? Moet ik de pensioeninstelling op de hoogte brengen wanneer ik verhuis?

Inhoudingen op het pensioen
Moet ik belastingen betalen op mijn pensioen? Worden er bedragen ingehouden aan de bron?

Extralegaal pensioen
Waarvoor dient een extralegaal pensioen? Wat zijn de mogelijkheden? Zijn er fiscale voordelen?

Pensioen en beroepsactiviteit
Mag ik mijn pensioen cumuleren met een beroepsactiviteit? Met een uitkering voor werkloosheid, ziekte of invaliditeit?

Pensioen en echtscheiding
Ik ben uit de echt gescheiden of feitelijk gescheiden. Kan ik een pensioen krijgen op basis van de loopbaan van mijn ex-huwelijkspartner?

Overlevingspensioen
Hebben weduwen of weduwnaars recht op het pensioen van hun overleden huwelijkspartner?

Inkomensgarantie voor ouderen
Wat is de inkomensgarantie voor ouderen?

Contacten & Meer weten
Hieronder vind je de lijst van de diensten waarmee je in verband met je pensioen contact kunt opnemen. Om er meer over te weten, kun je heel wat gratis brochures bestellen of downloaden. Je treft ze per onderwerp aan.

Belastingen en fiscaliteit

Belastingaangifte
Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen? Hoe bereken ik mijn belastingen? Wie kan mij daarbij helpen?

Aanslagbiljet
Wanneer krijg ik mijn aanslagbiljet? Hoe lang moet ik het bijhouden? Kan ik er een kopie van krijgen?

Belastingvrij minimum en inkomen
Vanaf welk inkomen moet ik belasting betalen? Aan welk belastingtarief zijn mijn inkomsten onderworpen? Wat zijn inkomensschijven?

Belastingen en betalingsproblemen
Ik zou uitstel of spreiding willen vragen voor de betaling van mijn belastingen. Waar en aan wie moet ik dat vragen? Hoe moet ik dat doen?

Enige, eigen woning
Wat verstaat men onder "enige, eigen woning"? Wat en hoeveel mag ik fiscaal aftrekken? Onder welke voorwaarden?

Personen fiscaal ten laste
Welke personen mag ik als ten laste beschouwen? Onder welke voorwaarden? Wat heb ik daaraan?

Kinderopvang en fiscaliteit
Onder welke voorwaarden kan ik de kosten voor kinderopvang fiscaal aftrekken? Hoeveel mag ik dan aangeven?

Co-ouderschap en fiscaliteit
Ik ben gescheiden van mijn echtgenoot of partner. Wanneer is fiscaal co-ouderschap mogelijk?

Alimentatie en fiscaliteit
Ik betaal alimentatie. Onder welke voorwaarden kan ik deze stortingen aftrekken? Ik heb recht op alimentatie maar de onderhoudsplichtige betaalt niet. Wat kan ik doen?

Onbetaalde onderhoudsgelden
Ik heb recht op alimentatie maar de onderhoudsplichtige betaalt niet. Wat kan ik doen?

Schenkingsrechten
Ik wil mijn erfgenamen bij leven bepaalde goederen schenken. Hoeveel schenkingsrechten moeten zij betalen? Kan men deze belasting vermijden?

Successierechten
Binnen welke termijn moet een aangifte van nalatenschap worden ingediend?
Hoeveel bedragen de successierechten?

Burgerschap en democratie

Leefloon
Ik heb geen recht op werkloosheidsuitkering en mijn inkomen volstaat niet om van te leven. Heb ik recht op financiële hulp? Onder welke voorwaarden?

OCMW
Ik heb geen recht op een werkloosheidsuitkering. Ik heb geen inkomen. Ik heb geen woonplaats. Mijn pensioen volstaat niet om van te leven. Waar kan ik terecht?

Privéleven
Zijn mijn persoonlijke gegevens beschermd? Hoe kan ik mijn rechten laten gelden?

Verenigingen
Ik wil een vereniging oprichten. Welke stappen moet ik ondernemen? Bij wie kan ik terecht?

Verkiezingen
Wanneer vinden de verkiezingen plaats? Wat zijn de voorwaarden om te stemmen? Is stemmen verplicht? Kunnen Belgen in het buitenland ook stemmen?

Dubbele nationaliteit
Ik ben in België geboren maar mijn ouders zijn van allochtone afkomst. Ik ben in het buitenland geboren en één van mijn ouders is Belg. Welke nationaliteit heb ik dan? Wanneer heb je de dubbele nationaliteit?

Elektronische identiteitskaart
Waarvoor dient de identiteitskaart? Wanneer moet ik mijn identiteitskaart tonen? Wat moet ik doen bij verlies of diefstal? Wat is de kids-ID?

Reizen naar het buitenland
Welke documenten heb ik nodig om te reizen? Tot wie moet ik mij wenden bij ernstige problemen ter plaatse?

Zich vestigen in België
Ik wens naar België te komen om er te werken of te studeren. Welke voorwaarden moet ik vervullen? Welke procedures moet ik volgen?

Wat is het lokaal sociaal beleid?

Met het lokaal sociaal beleid streeft het lokaal bestuur van Blankenberge in samenwerking met dienstverlenende partners ernaar een netwerk op te zetten van dienstverlening waarbinnen de inwoners vlot hun weg kunnen vinden.

We willen dit bereiken door samenwerking en afstemming tussen OCMW en stadsbestuur en dienstverlenende partners onder coördinatie van het OCMW.

Het Sociaal Huis Blankenberge is een belangrijk instrument om deze samenwerking en afstemming te bereiken.

Uitgangspunten van het het lokaal sociaal beleid:

 • coördinatie tussen gemeente, OCMW en  de derden voor het lokaal sociaal beleid
 • gemeente samen met OCMW krijgen sturende opdracht en bevorderen de samenwerking
 • Sociaal Huis = 1-loket voor de inwoner met een informatie- en doorverwijsfunctie

Wat is een sociaal huis?

Een sociaal huis is een concept dat gericht is op een maximale toegankelijkheid van dienstverlenende producten voor elke inwoner.

Een sociaal huis vervult volgende functies:

 • een informatiefunctie: zo ruim mogelijk informatie verstrekken over dienstverlenende producten
 • een loketfunctie : een loket uitbouwen dat toegang verleent tot alle dienstverlende producten
 • een doorverwijsfunctie: een ruime samenwerking tussen het lokaal bestuur en dienstverlenende partners om de inwoner gericht te kunnen doorverwijzen

Elk lokaal bestuur bepaalt zelf hoe het invulling geeft aan het sociaal huis met deze drie functies. Die invulling kan van gemeente tot gemeente verschillen.

Het lokaal bestuur van Blankenberge geeft invulling aan het sociaal huis door middel van drie portalen

 • de Infolijn : 0800 32 450
 • het Infoweb : www.sociaalhuisblankenberge.be
 • het Infoloket : dit zijn de verschillende infopunten van het sociaal huis: Stadhuis, J.F. Kennedyplein 1 -  dienstencentrum De Bollaard - OCMW Blankenberge (onthaal in De Bezaan)

De dienstverlening is gratis.

Meer info: folder Sociaal Huis

Wat is een digitaal sociaal huis?

Een digitaal sociaal huis laat het lokaal bestuur en dienstverlenende partners toe om een catalogus van dienstverlenende producten aan te bieden en kenbaar te maken via het internet. De online-inwoner kan deze catalogus bekijken en zich informeren over wat de dienstverlenende producten inhouden, en tot wie hij zich moet wenden voor meer informatie of voor een aanvraag.

Een digitaal sociaal huis heeft ook een beheerderskant: voor het lokaal bestuur en dienstverlenende partners is het een systeem om de catalogus op te bouwen en te beheren. Bij het opbouwen kunnen het lokaal bestuur en dienstverlenende partners verder bouwen op vooraf beschikbare informatie. Ook bij het beheer van de catalogus werken het lokaal bestuur en dienstverlende partners samen door elk een deel van de gemeenschappelijke informatie te onderhouden.

Dit is de kerngedachte: een ingewikkeld proces als het opbouwen en beheren van een catalogus met honderden producten eenvoudiger maken door samen te werken. 

Met als hoofddoelstelling: dienstverlening beter toegankelijk maken voor elke inwoner. 

Wat vindt u terug in het digitaal sociaal huis

Een zo ruim mogelijk aanbod van dienstverlenende producten van:

 • het OCMW
 • het stadsbestuur
 • lokale partners en verenigingen met een dienstverlenend aanbod

Een selectie van dienstverlenende producten van:

 • de provincie
 • de Vlaamse overheid
 • de federale overheid

Wie kan er een beroep doen op het Sociaal Huis?

Het Sociaal Huis is er voor elke inwoner van Blankenberge.

Meer info: Lokaal sociaal beleid Blankenberge. Iedereen vaart er wel bij!

Via de rubriek veelgestelde vragen heeft het Sociaal Huis jou duidelijke, beknopte en concrete antwoorden op tal van vragen. De teksten lichten soms vrij ingewikkelde regelgeving toe. De informatie is bedoeld om je te helpen, het is geen wettelijke basis om je rechten te doen gelden. Daartoe dien je de wetteksten en de reglementen te raadplegen.