ACTUEEL

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Nieuwe afval-ophalingen vanaf maandag 26 september 2016!!

22/09/16 - Vanaf 26 september 2016 worden de huis-aan-huisophalingen van afval volgens het winterregime uitgevoerd. Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen: ZONE 1 Restafval particulieren en handelaars*: ophaling tijdens de dag op maandag PMD, papier en karton: ophaling tijdens de dag op wo...
lees meer

Surf Safe: Gratis infoavonden over veilig gebruik van het internet en gamen voor ouders van kinderen van 0 tot 15 jaar

21/09/16 - Onze kinderen veilig online: 18/10/2016 : Sint Jozef – Sint Pieters om 20.00u Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan de computer, tablet of smart-phone. Ouders willen graag weten hoe dat veilig kan? Tijdens de vormingsavond kan je zelf zien hoe kinderen en jongeren omgaan met internet. W...
lees meer

Infoavond over: Omgaan met kinderangsten

15/09/16 - Spreekster is An Coetsiers, Kinderpsychologe en gedragstherapeute Deze avond duiken we in de gevoelswereld van kinderen. Welke angsten ervaren kinderen? Wanneer moeten we ons zorgen maken over deze angsten? Hoe komt het dat het ene kind meer bang is dan het andere kind? Hoe kunnen we kinderen go...
lees meer

Nieuwe dienstverlening in het stadhuis van Blankenberge vanaf oktober 2016: Maandelijkse zitdag van LEIF !!

14/09/16 - Vanaf oktober kunnen mensen uit de regio Blankenberge met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht op de LEIFzitdag in het Stadhuis van Blankenberge, elke tweede woensdag van de maand van 9u tot 11u30. De eerste zitdag is op 12 oktober. LEIF (LevensEinde InformatieForum) ...
lees meer

Nieuwe brochure Sport Overdag 2016-2017 is uit!!

17/08/16 - De nieuwe folder Sport overdag van 05/09/2016 tot 03/06/2017 van de sportdienst is uit!! Om de folder te downloaden klik hier
lees meer
Bekijk alle nieuws

GOED OM WETEN

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Nieuwe Bolleboos editie september - oktober 2016 is uit!

24/08/16 - Om de nieuwe Bolleboos editie september/oktober 2016 te downloaden klik hier
lees meer

Ouderkrantje maand juli 2016 van 't Schelpje is uit!!

18/07/16 - Het nieuwe ouderkrantje van 't Schelpje editie juli 2016 is uit!! om te downloaden klik hier
lees meer

De Bollaard: Nieuwsbrief juli-aug-sept 2016

12/05/16 - Om de nieuwsbrief te downloaden klik hier
lees meer

Nieuwe editie "De Gazette"

1/04/16 - Om de nieuwe editie van "De Gazette" te bekijken, klik hier
lees meer

De nieuwe brochure Sociale Premies van het Sociaal Huis is uit!!

22/12/15 - Om de nieuwe folder van de sociale premies van het Sociaal Huis te downloaden klik hier
lees meer
Overzicht goed om weten

IN DE KIJKER

Digitale aanvragen studietoelagen schooljaar 2016-2017 kan je nu aanvragen bij het Sociaal Huis


Het nieuwe aanvraagjaar start op 1 augustus. Aanvragers hebben de tijd om een aanvraag in te dienen tot en met 1 juni 2017, al dan niet via intermediaire weg. Aanvragen is een pak eenvoudiger geworden.

Voor wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, zal de dienst Studietoelagen zelf een dossier opstarten in de periode november tot februari.

Wie liever zelf een aanvraag doet, kan dat met een grondig vereenvoudigd en ingekort aanvraagformulier, zowel op papier als digitaal. Vanaf nu volstaat één formulier om voor een gezin een studietoelage aan te vragen.

Het aanvragen van de school-studietoelagen kan digitaal aangevraagd worden bij het Sociaal Huis, elke werkdag vanaf in de voormiddag van 8.30u tot 11.30u

(opgelet : verlofperiode Sociaal Huis  (5/9/2016 tot 9/9/2016)

Heb je kinderen in het kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs of studeer je zelf? Dan heb je misschien wel voor je kinderen of voor jezelf recht op een studietoelage.

Wil je nagaan of je zelf of jouw kinderen recht hebben op een studietoelage en weet je niet goed hoe je er aan moet beginnen? Samen met jou kijkt de baliemedewerker van het Sociaal Huis of je in aanmerking komt en helpt je verder met het invullen van het aanvraagformulier.

De aanvragen voor de school- en studietoelagen kunnen onmiddellijk online worden aangevraagd als je de baliemedewerker de juiste gegevens bezorgt.

De grote voordelen om een beroep te doen op het Sociaal Huis is de vereenvoudiging van jouw aanvraag en de tijdswinst bij de behandeling ervan.

Bovendien zal je sneller jouw school- of studietoelage ontvangen. Dit komt omdat het Sociaal Huis online, dit wil zeggen met behulp van de computer en dus niet langer via formulieren, jouw school- of studietoelage rechtstreeks aanvraagt aan de Afdeling Studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Redenen genoeg dus om voor je aanvraag school- of studietoelage eens langs te komen bij het Sociaal Huis.

Meebrengen

 • Het nummer van je bankrekening

 • je identiteitskaart en eventueel aanvullend enkele bankrekeninguittreksels (daterend van 2 jaar vroeger dan het aanvraagjaar) als je alimentatiegeld ontvangt;

 • Het huurcontract van het studentenkot of studentenkamer;

 • Een attest van het internaat waar je kind verblijft;

 • Een kopie van het bewijs als je kind in het buitenland studeert;

 • Een bewijs van ziekte- en invaliditeitsuitkering.

 • Voor minder-validen : attest FOD Sociale Zekerheid

 • Voor mensen met leefloon : attest inkomsten leefloon van het OCMW van 2 jaar terug tot heden

  Bedrag

  Kleuters krijgen een vast bedrag van 93,21 euro (schooljaar 2016-2017);

  Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 104,86 euro tot 157,29 euro. (schooljaar 2016-20176);

  Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 130,60 euro (minimumtoelage voor externe leerlingen) tot 1.152,99 euro (volledige toelage voor interne leerlingen). (schooljaar 2016-2017);

  Deeltijds leerplichtonderwijs en de leertijd bij Syntra : tussen 109.85 euro en 329.56 euro ( schooljaar 2016-2017)

  De volgende categorieën van leerlingen krijgen hogere toelagen:

 • leerlingen in de 4de graad en in het hoger beroepsonderwijs opleiding verpleegkunde;

 • gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen;

 • leerlingen in het 7de jaar van het voltijds technisch of beroepssecundair onderwijs.

 • Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 256,33 euro (minimumtoelage) tot 3.966,98 euro als je kotstudent bent. Het gaat altijd om toelagen voor een voltijds studietraject. Volg je minder dan een voltijds studietraject, dan krijg je een percentage van dat bedrag, minstens de minimumtoelage.

  Wanneer moet je aanvraag binnen zijn

  Je kan via het Sociaal Huis een aanvraag school- en studietoelage voor het school- of academiejaar 2016-2017 indienen vanaf 16 augustus 2016 tot en met eind mei 2017. Je aanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2017 in het bezit zijn van de afdeling Studietoelagen. Aanvragen die later aankomen worden niet meer behandeld.

  De folder licht toe aan welke voorwaarden (ouders van) leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs moeten voldoen om voor een school- of studietoelage in aanmerking te komen. De folder vermeldt ook hoe de toelage kan worden aangevraagd. 

 • Voor meer info: tel Sociaal Huis : 0800 32 450 (gratis nummer)


StartStop

Sluitingsdagen

Openingsuren 2016 loket Sociaal Huis: 

- Maandag tot vrijdag van 08u30 tot 11u30

- Woensdagnamiddag op afspraak (Rap op stap kantoor)

Elke dag telefonisch bereikbaar (0800 32450):

- 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30

- Gesloten op vrijdagmiddag

Feestdagen 2016

 • Vrijdag 1 januari 2016

 • Maandag 28 maart 2016(Paasmaandag)

 • Maandag 16 mei 2016 (Pinkstermaandag )

 • Donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli 2016 (Nationale Feestdag)

 • Maandag 15 augustus 2016 ( OLHemelvaart )

 • Maandag 31 oktober 2016 en dinsdag 1 november 2016 (Allerheiligen)

 • Vrijdag 11 november 2016 (Wapenstilstand)

 • Maandag 26 december 2016 (2e Kerst)

Verlof 2016

 • Maandag 2 mei 2016 tot en met vrijdag 6 mei 2016

 • Maandag 4 juli 2016 tot en met vrijdag 15 juli 2016

 • Maandag 1 augustus 2016 tot en met vrijdag 12 augustus 2016

 • Maandag 5 september 2016 tot en met vrijdag 9 september 2016

NUTTIGE LINKS

ZORGZAAM BLANKENBERGE
test adv
Reclame-Activiteitenkalender
Europa
Provincie West-Vlaanderen
België-fgov
Touring Mobilis
Wittegids
Goudengids
De sociale kaart
Kustweerbericht.be
Thuiszorgzakboekje Online
Uit in Blankenberge-Advertentie
Tinck-Advertentie
Vlaamse Infolijn 1700
Seniorennet
Logo OCMW
Logo Blankenberge - Advertentie
Krant van Blankenberge
Rechtenverkenner
Bookmark and Share