ACTUEEL

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Vanaf donderdag 2 februari terug mogelijkheid aanvragen Vrijetijdstoelage!

31/01/17 - De vrijetijdstoelage is een gezamenlijk initiatief van het OCMW en het stadsbestuur. Doelstelling is inwoners met een bescheiden budget de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het socio-culturele en sportieve leven. Voldoe je aan de voorwaarden ( statuut Verhoogde Tegemoetkoming van het z...
lees meer

Vernieuwde openingsuren kinderdagverblijf 't Schelpje

26/01/17 - Kinderdagverblijf 't Schelpje zal voortaan minder collectieve sluitingsdagen dan voorheen tellen. Tijdens het Paasverlof blijft het kinderdagverblijf voortaan open. Het jaarlijks zomerverlof plannen wij in van 10 juli ‘17 tot 21 juli ‘17. Hierdoor bevat dit verlof reeds de 2 verlengde weekends. ...
lees meer

Zitdagen : INVULLEN AANGIFTES IN DE PERSONENBELASTING: INKOMSTEN 2016 - AANSLAGJAAR 2017

19/01/17 - Het kantoor der Directe Belastingen, dat sedert maart 2014 gehuisvest is in Brugge, houdt voor het invullen van de belastingaangifte van de Blankenbergse inwoners voor de inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 terug 5 zitdagen in het stadhuis van Blankenberge en dit op: maandag 15 mei, dinsdag 16 mei...
lees meer

Nieuw !!!: premie voor rook- en CO-melders

19/01/17 - Nieuw : premie voor rook- en CO-melders De stad Blankenberge biedt sinds februari 2017 een premie voor rookmelders (inwoners of tweedeverblijvers) en een premie voor CO-detectoren (inwoners/tweedeverblijvers/huurders/verhuurders) die worden aangekocht en geïnstalleerd in de woning/handelszaak. ...
lees meer

Aanvragen nieuwe premies en toelagen vanaf 3 januari 2017

28/12/16 - Vanaf 3 januari 2017, kan men opnieuw bij het Sociaal Huis - Sociaal Infopunt terecht voor de nieuwe premies en toelagen 2017. Deze keer in de nieuwe locatie : Sociaal Huis, Kerkstraat 155 ( rechtover de ingang van de nieuwe parkeergarage naast het station). HUISVUILZAKKEN: Voorwaarden: 3 JAAR T...
lees meer
Bekijk alle nieuws

GOED OM WETEN

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Ouderkrantje editie oktober 2016 van 't Schelpje is uit!!

5/12/16 - Het ouderkrantje van 't Schelpje editie oktober 2016 is uit!! om te downloaden klik hier
lees meer

Budgetkrantje van Jobkracht in een nieuwe kleedje

8/11/16 - De budgetkrant van Jobkracht wordt vanaf vandaag in een nieuw kleedje gestoken en voortaan de Nieuwe Gazette genoemd! Om deze nieuwsbrief editie november 2016 te downloaden klik  hier
lees meer

3 stappen om het beste uit jezelf te halen

11/02/15 - Iedereen heeft verschillende interesses en motivaties, maar het is eigen aan de mens om succesvol te willen zijn in wat je doet. Dit kan gaan om je werk, maar ook om dagelijkse dingen zoals het (groot)ouderschap of een hobby. Hoe we succesvol kunnen worden in wat we doen, is een eeuwenoude vraag...
lees meer
Overzicht goed om weten

IN DE KIJKER

Digitale aanvragen studietoelagen schooljaar 2016-2017 kan je nu aanvragen bij het Sociaal Huis


Het nieuwe aanvraagjaar start op 1 augustus. Aanvragers hebben de tijd om een aanvraag in te dienen tot en met 1 juni 2017, al dan niet via intermediaire weg. Aanvragen is een pak eenvoudiger geworden.

Voor wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, zal de dienst Studietoelagen zelf een dossier opstarten in de periode november tot februari.

Wie liever zelf een aanvraag doet, kan dat met een grondig vereenvoudigd en ingekort aanvraagformulier, zowel op papier als digitaal. Vanaf nu volstaat één formulier om voor een gezin een studietoelage aan te vragen.

Het aanvragen van de school-studietoelagen kan digitaal aangevraagd worden bij het Sociaal Huis, elke werkdag vanaf in de voormiddag van 8.30u tot 11.30u

(opgelet : verlofperiode Sociaal Huis  (5/9/2016 tot 9/9/2016)

Heb je kinderen in het kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs of studeer je zelf? Dan heb je misschien wel voor je kinderen of voor jezelf recht op een studietoelage.

Wil je nagaan of je zelf of jouw kinderen recht hebben op een studietoelage en weet je niet goed hoe je er aan moet beginnen? Samen met jou kijkt de baliemedewerker van het Sociaal Huis of je in aanmerking komt en helpt je verder met het invullen van het aanvraagformulier.

De aanvragen voor de school- en studietoelagen kunnen onmiddellijk online worden aangevraagd als je de baliemedewerker de juiste gegevens bezorgt.

De grote voordelen om een beroep te doen op het Sociaal Huis is de vereenvoudiging van jouw aanvraag en de tijdswinst bij de behandeling ervan.

Bovendien zal je sneller jouw school- of studietoelage ontvangen. Dit komt omdat het Sociaal Huis online, dit wil zeggen met behulp van de computer en dus niet langer via formulieren, jouw school- of studietoelage rechtstreeks aanvraagt aan de Afdeling Studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Redenen genoeg dus om voor je aanvraag school- of studietoelage eens langs te komen bij het Sociaal Huis.

Meebrengen

 • Het nummer van je bankrekening

 • je identiteitskaart en eventueel aanvullend enkele bankrekeninguittreksels (daterend van 2 jaar vroeger dan het aanvraagjaar) als je alimentatiegeld ontvangt;

 • Het huurcontract van het studentenkot of studentenkamer;

 • Een attest van het internaat waar je kind verblijft;

 • Een kopie van het bewijs als je kind in het buitenland studeert;

 • Een bewijs van ziekte- en invaliditeitsuitkering.

 • Voor minder-validen : attest FOD Sociale Zekerheid

 • Voor mensen met leefloon : attest inkomsten leefloon van het OCMW van 2 jaar terug tot heden

  Bedrag

  Kleuters krijgen een vast bedrag van 93,21 euro (schooljaar 2016-2017);

  Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 104,86 euro tot 157,29 euro. (schooljaar 2016-20176);

  Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 130,60 euro (minimumtoelage voor externe leerlingen) tot 1.152,99 euro (volledige toelage voor interne leerlingen). (schooljaar 2016-2017);

  Deeltijds leerplichtonderwijs en de leertijd bij Syntra : tussen 109.85 euro en 329.56 euro ( schooljaar 2016-2017)

  De volgende categorieën van leerlingen krijgen hogere toelagen:

 • leerlingen in de 4de graad en in het hoger beroepsonderwijs opleiding verpleegkunde;

 • gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen;

 • leerlingen in het 7de jaar van het voltijds technisch of beroepssecundair onderwijs.

 • Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 256,33 euro (minimumtoelage) tot 3.966,98 euro als je kotstudent bent. Het gaat altijd om toelagen voor een voltijds studietraject. Volg je minder dan een voltijds studietraject, dan krijg je een percentage van dat bedrag, minstens de minimumtoelage.

  Wanneer moet je aanvraag binnen zijn

  Je kan via het Sociaal Huis een aanvraag school- en studietoelage voor het school- of academiejaar 2016-2017 indienen vanaf 16 augustus 2016 tot en met eind mei 2017. Je aanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2017 in het bezit zijn van de afdeling Studietoelagen. Aanvragen die later aankomen worden niet meer behandeld.

  De folder licht toe aan welke voorwaarden (ouders van) leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs moeten voldoen om voor een school- of studietoelage in aanmerking te komen. De folder vermeldt ook hoe de toelage kan worden aangevraagd. 

 • Voor meer info: tel Sociaal Huis : 0800 32 450 (gratis nummer)


StartStop

Sluitingsdagen

Openingsuren 2017 loket Sociaal Infopunt: 

- Maandag tot vrijdag van 08.00u tot 12.00u

- op donderdagnamiddag ook van 13.30u tot 16.00u

Elke dag telefonisch bereikbaar : Sociaal Huis (Sociale dienst): 050 43 12 08 - Sociaal Infopunt : 050 43 12 43

- 08u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00

- Gesloten op vrijdagmiddag

Sluitingsdagen 2017 Sociaal Huis

-  Maandag 2 januari 2017

-  Maandag 17 april 2017

-  Maandag 1 mei 2017
-  Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017 

-  Maandag 5 juni 2017

-  Maandag 10 en dinsdag 11 juli 2017 

-  Vrijdag 21 juli 2017
-  Maandag 14 augustus en dinsdag 15 augustus 2017 

-  Woensdag 1 november en donderdag 2 november 2017

-  Maandag 25 december en dinsdag 26 december 2017

NUTTIGE LINKS

ZORGZAAM BLANKENBERGE
test adv
Reclame-Activiteitenkalender
Europa
Provincie West-Vlaanderen
België-fgov
Touring Mobilis
Wittegids
Goudengids
Kustweerbericht.be
Thuiszorgzakboekje Online
Uit in Blankenberge-Advertentie
Tinck-Advertentie
Vlaamse Infolijn 1700
Seniorennet
Logo OCMW
Logo Blankenberge - Advertentie
Krant van Blankenberge
Rechtenverkenner
Bookmark and Share